GỬI MẪU TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC

Thông tin chung MỜI GỬI MẪU TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC

Viện Ung thư Quốc gia - Bệnh viện K kính mời Quý đồng nghiệp tham gia trình bày báo cáo tại Hội thảo quốc tế Kiểm soát ung thư lần 2 - ANCCA 2020. Các bài báo cáo xuất sắc được lựa chọn sẽ được hỗ trợ chi phí tham dự Hội thảo.

1. Hướng dẫn về hình thức bài báo cáo tham gia Hội thảo:

Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia Hội thảo của cùng một tác giả chính (đứng đầu nhóm tác giả) là 02 báo cáo.
Bản tóm tắt được trình bày trên 01 trang giấy A4 (file word) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), bao gồm 4 phần chính (giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận), dài không quá 150 từ.

Hướng dẫn về hình thức bài báo cáo tham gia Hội thảo:

2. Hướng dẫn về trình bày báo cáo tại Hội thảo:

 • Báo cáo Hội thảo dưới 2 dạng: báo cáo bằng powerpoint và trưng bày poster. Các báo cáo viên vui lòng ghi rõ cách trình bày trong biểu mẫu đăng ký. Các nghiên cứu có giá trị sẽ được chọn để báo cáo tại Hội thảo. Các bài báo cáo xuất sắc sẽ được hỗ trợ chi phí tham dự Hội thảo.
 • Báo cáo (Powerpoint Presentation).
 • Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo tại phiên toàn thể/ chuyên đề tại Hội thảo.
 • Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội thảo sẽ do chủ tọa đoàn quyết định, nhưng không quá 15 phút. Sử dụng phần mềm Powerpoint cho phần thuyết trình, cả hai ngôn ngữ Anh và Việt (sẽ có phiên dịch viên tiếng Việt và Anh).
 • Trưng bày Poster (Poster Exhibition).
 • Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn trình bày tại Hội thảo dưới dạng Poster. Mỗi Poster có kích thước khổ A0 đứng. Mỗi báo cáo chỉ treo 1 bản.
 • Hạn chót nộp bản tóm tắt bài trình bày tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có): trước ngày 07/09/2020.
  Ban tổ chức thông báo chấp nhận báo cáo tại Hội thảo: trước ngày 21/09/2020.
  Hạn chót nhận bài powerpoint báo cáo tại Hội thảo: trước ngày 30/09/2020.
 • Báo cáo tóm tắt xin gửi qua email về:
  info@ancca2020.vn

3. Chủ đề

Các chủ đề tham dự hội thảo:

1. Chương trình phòng chống ung thư quốc gia 6. Kinh tế y tế trong ung thư
2. Đánh giá chương trình phòng chống ung thư 7. Đánh giá công nghệ y tế trong ung thư
3. Cập nhật tiến bộ trong điều trị bệnh ung thư 8. COVID-19
4. Tiếp cận thuốc điều trị ung thư 9. Truyền thông phòng chống ung thư
5. Quản lý chất lượng bệnh viện  10. Chăm sóc người bệnh ung thư

 

 

4. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức hội thảo qua email:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tham dự

Hội thảo

Tham dự các phiên của hội thảo

Miễn phí

Thời hạn đăng ký: 25/10/2021

đăng ký

Tham dự

CME

Tham dự các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ CME

500,000/ người/ CME

Thời hạn đăng ký: 15/10/2021

đăng ký

LIÊN HỆ

BỆNH VIỆN K


Cơ sở 1: 43 Quán Sứ, 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Cơ sở 3: 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ HỘI THẢO


contact@ancca2020.vn

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ tham dự


info@ancca2020.vn; registration@ancca2020.vn